İş Zekası & Büyük Veri Yönetimi

  • İş Zekası ve Büyük Veri

İ ş Zekası, kurumların verilerini daha kolay yorumlayabilmeleri için oluşturulan süreçlerin tamamını kapsamaktadır. Yazılım uygulamaları, sosyal medya gibi farklı elektronik ortamlardan toplanan verilerin birbirleriyle konsolide edilerek daha anlamlı hale getirilmesi ve karar vericilere sunulması iş zekası sürecinin en önemli parçalarıdır. Örneğin tüm satışlar üst üste toplanarak toplam satış rakamını oluştururlar. Bu bilgi daha da detaylandırılarak, zaman, yer, müşteri bilgileri, ürün bilgileri boyutlarında incelendiğinde giderek analitik bir yapıya dönüşen veriler geçmiş üzerinden şekillenip geleceğe dair ipuçları üretmektedirler.

Şirketimiz, kurumların gelişim süreçlerinden daha hızlı şekilde karmaşıklaşan, yukarıda bahsedilen tüm süreçlerin her aşamasında, Ankara ve tüm Türkiye'de etkin çözümler üretebilmektedir. Yaptığı projelerinde sürdürülebilirlik, yönetilebilirlik, eklenebilirlik esaslarını her zaman için en ön planda tutarak, gelecekte çıkabilecek ihtiyaçları da bugünden belirleyerek, kurum için kalıcı olacak en uygun, dünya standartlarında iş zekası ve büyük veri mimarileri oluşturmakta ve uygulamaya koymaktadır.

Veri Ambarı Modelleme

Veri ambarı modelleme Veri ambarı sayesinde farklı veri kaynaklarında bulunan heterojen verilerin analiz edilebilir hale dönüştürülmesi, merkeziliği ve tarihselliği sağlanmaktadır. Lingosoft, kurumların analiz ve raporlama ihtiyaçlarını karşılayan, aynı zamanda da kurumların kendi iş sürecilerine ilişkin tüm soruları cevaplayan kurumsal veri ambarı modellini oluşturacak uzmanlığı sahiptir.

Veri Aktarım Süreçleri Tasarımı (ETL)

Veri Aktarım Süreçleri (ETL) Heterojen yapıdaki kaynak sistemlerden verilerin alınması, temizlenmesi, kullanıcı için anlamlı yapıya dönüştürülmesi ve hedef veri ambarına aktarılması sürecinin bütününe ETL (Extract, Transform, Load) adı verilmektedir. Şirketimiz uzman kadrosu ve üstün teknik kapasitesi ile bu önemli süreci sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde tasarlamaktadır. Bununla birlikte, tüm sistemin atomik yapıda ve kurum verilerinin güncelleme frekansına göre periyodik olarak çalışması da tarafımızca sağlanmaktadır.

Gösterge Panosu ve Kurumsal Karne Tasarımı

kurumsal karne Organizasyonlar için hayati önem taşıyan, daha iyi ve stratejik kararlar vermesini sağlayacak olan; grafikler, eğilimler, anahtar performans değerleri (KPI) görsellerinden oluşan gösterge panoları tasarlayarak, bilgi çalışanları ve yönetim kadrosunun hizmetine sunmaktayız. Bununlar birlikte; farklı perspektiflerle geliştirdiğimiz kurumsal karne uygulamalarıyla, kurumunuzun orta/uzun vadeli stratejilerinin hedeflere ulaşma performansını belirlemenizi kolaylaştırıyoruz.

Veri Temizleme ve Doğrulama

Veri temizleme ve doğrulama Operasyonel sistem veritabanlarında bulunan; iş süreçlerine aykırı, bozuk ve uygun olmayan kirli verilerin, iş ve teknolojik gereksinimlerine göre doğrulanmasını ve düzeltilerek sisteme yeniden aktarılmasını sağlamaktayız. Böylece verilerinizin ilişkili olduğu tüm sistemlerin bütünülüğünü ve doğruluğunu garanti altına almaktayız.

Çok Boyutlu Veri Modelleme (OLAP)

olap OLAP teknolojisi konusunda sahip olduğumuz bilgi birikimi sayesinde, çok büyük kapasiteye sahip verilerinizi yüksek performansla, hızlı ve etkileşimli bir şekilde analiz edebilecek çok boyutlu veri modelleme çözümleri sunuyoruz. Sektörel deneyimiz sayesinde; İş Süreçleri Yönetimi (BPM), Muhasebe, Bütçeleme/Tahminleme gibi yüksek hacme sahip verilerinizi; her türlü boyuta, seviyeye, hiyerarşiye göre erişebilmenizi ve raporlama yapmanızı sağlıyoruz.

Analitik Raporlama ve KPI Geliştirme

Analitik raporlama ve KPI Sektörel iş süreçleri üzerindeki engin deneyimimizle; finans, sağlık, satış, üretim, sigorta, insan kaynakları (HR), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), sosyal medya vb. alanlarda teknik ve iş süreçleri ile ilgili analiz gereksinimlerinizi karşılayacak sektörel anahtar performans göstergeleri ile; gerçekleşen/hedef değerlerinizi ve eğilim durumunuzu ölçülebilir ve bilinebilir kılıyoruz.